blog_tutorial-text_do_kriviek_adobe_illustrator

PDF – prevod textu do kriviek v Adobe Illustrator

Ako som sľúbil na konci predošlého návodu (PDF – prevod textu do kriviek v Adobe Acrobat PRO), dnes sa budem venovať prevodu textu do kriviek za pomoci vloženého .pdf v programe Adobe Illustrator.

Pri práci bol použitý Adobe Illustrator CS6 CZ na platforme Mac OS.

1. Hláška pri otváraní .pdf, v ktorom sú vložené nenainštalované fonty (zrušíme otváranie)

2. Cez hlavné menu prejdeme na Soubor > Umístit…

3. Vyberieme požadované .pdf a umiestnime ho na pracovné plátno

4. Vložené .pdf sa správa ako objekt – písmo je zachované

5. Vyberieme si objekt a v hlavnom menu klikneme na Objekt > Sloučit průhlednost…

6. Zaškrtneme voľbu Převést všechny texty na obrysy
7. Aplikujeme zmeny na objekt

8. Všetky texty v objekte sa prevedú na krivky